De geschiedenis van Reiki

 

Over het ontstaan van Reiki is al veel geschreven.

Wij beperken ons tot een korte versie omdat wij ervan uit gaan dat iedereen die de opleiding  tot Reiki Master heeft afgerond op de hoogte is van de geschiedenis van Reiki.

Dit onderdeel wordt als een opfrisser beschouwd.

 

Mikao Usui ( 1865-1926) is de grondlegger van Reiki.

Mikao Usui was een warm, eenvoudig en bescheiden man. Hij was getrouwd en had twee kinderen. Zijn instelling om altijd te leren en inforlmatie te vergaren heeft er zeker toe bijgedragen om Reiki te kunnen ontvangen en te begrijpen.

Uit de tekst die als eerbetoon is geplaatst op de gedenkplaat bij de Saihojitempel in Tokio

Is op te maken wat voor een man Mikao Usui moet zijn geweest. Er helemaal zeker van zijn kunnen we niet omdat deze steen door zijn leerlingen is beschreven zoals zij hun leraar hebben gekend.

 

Sensei Usui, zoals zijn leerlingen hem noemden mediteerde vaak op de Kurama. Op een dag kreeg hij tijdens het mediteren een Sator ( Japans boeddhistische term voor moment van verlichting ) Hij werd gewaar van subtiele trillingen boven zijn hoofd.

Pas later begreep hij dat deze ervaring een helende kracht in zich droeg en noemde deze kracht Reiki en beschreef dit als volgt : Reiki is een authentieke helende vibratie die een diep ontspannende staat in iemand teweeg kan brengen en balans brengt op  fysiek, mentaal en emotioneel niveau.

 

Hij paste Reiki met succes eerst op zichelf toe en niet veel later ook op zijn gezin.

Daaop besloot Sensei Usui deze kracht te delen en Reiki in de openheid te brengen.

JDit zorgde ervoor dat hij in zijn leven meer dan 2000 leerlingen initieerde in Shoden ( eerste graad Reiki )

Het doel van Reiki was toepassing in het dagelijkse leven, een levesinstelling bestaande uit meditatie en zelfbehandeling met Reiki.

Een aantal leerlingen van Miao Usui werden ingewijd als Reikimeesters om zo Reiki verder te kunnen verspreiden.

Eén van hen was Churjiro Hayashi, een gepensioneerde arts en marineofficier. Hayashi en Usui werkten een tijd lang samen en creëerden een handboek met alle voorkomende handposities en Reiki-technieken.

Hayashi opende een kliniek om de helende aspecten van Reiki verder te ontwikkelen.

 

Na het overlijden van Mikao Usui in 1926 richtte Hayashi de Hayashi Reiki studiegroep op en zorgde ervoor de Reiki werd vereenvoudigd en bracht Riki dichter naar de westerse wereld.

Hij noemde zijn school Usui reiki Ryoho ( Usui Reikibehandeling/therapie).

 

Nog een belanrijke figuur in de geschiedenis van Riki is Mw. Hawayo Takata. Zij bracht Reiki naar de Westerse wereld.

De eerste 30 jaar van haar leven woonde zij hop Hawaï, maar was van Japanse afkomst.

Omdat zij met zeer ernstige gezondheidsproblemen kampte, teisde zij af naar Japan om daar medische hulp te zoeken en belandde zij in de kliniek van Hayashi.

Drie weken lan kreeg zij dagelijks een Reikibehandeling en na een aantal maanden was Takata geheel hersteld.

Omdat zij onder de indruk was gekomen door deze heelmethode besloot zij te blijven en de lessen van Hayashi te gaan volgen zodat zij zichzelf zou kunnen behandelen.

Het lesprogramma wat zij moest volgen was intensief, maar haar inzicht en vertrouwen in Reiki groeide en zij leerde inzien dat Reiki meer was dan een helende trilling die door de handen stroomt.

In 1937 kerde zij terug naar Hawaï om daar haar ervaring met Reiki te delen. Hayashi volgde een aantal maanden later om haar daarbij te ondersteunen. Samen gaven ze onderricht en behandelingen en hij vertelde haar dat Reiki zich zou gaan verspreiden over de gehele wereld.

Zij besefte dat daarvoor meer Reiki-Masters nodig waren.

Zij stimuleerde haar kleindochter Phyllis Lei furumoto om haar werk voort te zetten als zij er niet meer zou zijn.

Binnen 15 jaar na het overlijden van Takata verspreide Reiki zich over de hele wereld. Reiki bleef ook in Japan onderricht worden door de leerlingen van Usui en Hayashi.

Ondanks de veel stromingen die uit deze geschiedenis zijn ontstaan is het belangrijk dat we ons bewust blijven van de basis van Reiki, en vanuit deze basis respect hebben voor iedere keuze en manier van het beoefenen van Reiki.

 

Reiki

Volgen Mikao Usui, de grondlegger van Reiki , is het een authentieke vorm van helen die met geen enkele andere therapie kan worden vergeleken.

Reiki wordt over de hele wereld gebruikt als een rustgevende en kalmerende therapie. Het is een natuurlijke, holistische benadering met de bedoeling het gevoel van welzijn en rust van de ontvanger te bevorderen.

Reiki betekent, Universele levensenergie. Ieder levend wezen draagt deze energie in zich. Een Reiki-therapeut heeft geleerd om zich te focussen op deze energie en fungeert als het ware als een kanaal waardoor deze energie zich verspreidt. Deze zachte, kalmerende methode zorgt voor een evenwichtige balans op elk niveau, fysiek, mentaal en emotioneel.

Zonder druk uit te oerfenen, door slechts een lichte aanraking, legt de therapeut de handen op verschillende plekken op of net boven het lichaam. Reiki is geen massage en er wordt geen druk uitgeoefend. Reiki verlangt geen speciale geloofsovertuiging en is veilig voor iedereen.

 

Bron :

Stichting Reiki en Gezondheid Nederland, Prof. F. Andreaelaan 63 3741 EK Baarn